analizy akustyczne

Zakres prac obejmuje analizę akustyczną wpływu źródeł hałasu na środowisko. Analiza może być częścią szerszego opracowania (PZ lub ROPnŚ), lub samodzielną analizą.
Samodzielną analizę wykonuje się jedynie wtedy, gdy pomiarowo zostanie stwierdzone, że na danym terenie zostały przekroczone obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu i Starosta (właściwy ze względu na lokalizację źródeł hałasu) wydał decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.Analizę przeprowadza się w celu:

  • określenia źródła (źródeł) odpowiadających za powstanie przekroczenia,
  • wyeliminowaniu przyczyny hałasu.