audyty ekologiczne

Praca zawiera przegląd stanu formalno-prawnego z zakresu ochrony środowiska i określa jakie decyzje, pozwolenia czy zezwolenia obowiązują, i jakie braki w tym zakresie Zleceniodawca musi uzupełnić.