karty informacyjne przedsięwzięć

Zakres prac obejmuje sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP). Jest to wymagane na etapie planowania każdej inwestycji. Kartę składa się w Urzędzie Miasta lub Gminy – właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.