przeglądy ekologiczne

Praca zawiera wyszczególnione przez właściwy organ (starostę lub marszałka) elementy, pozwalające organowi określić potrzeby co do przeprowadzenia postępowań w sprawach ochrony środowiska gdy brak jest niezbędnych informacji o działalności firmy. Obowiązek przedłożenia przeglądu nie musi być zakończony decyzją administracyjną.