raporty o oddziaływaniu kopalń na środowisko

kopalniaZakres prac obejmuje sporządzenie ROPnŚ dla kopalń – głównie odkrywkowych, które są specyficznymi obiektami zaliczonymi do grupy przedsięwzięć oddziałujących na środowisko. Dla nich sporządzenie raportu o oddziaływaniu może być wymagane, jeżeli powierzchnia terenu z którego będzie się wydobywać kopalinę (piasek, żwir, glinę itp.), tzw. “obszar górniczy” jest większa niż 2 ha, do 25 ha włącznie, za wyjątkiem przypadków gdy kopalnia znajduje się na obszarach:
  • parków narodowych,
  • rezerwatów przyrody,
  • parków krajobrazowych,
  • chronionego krajobrazu,
  • zaliczonych do sieci NATURA 2000
  • bądź w ich otulinach – wtedy niezależnie od powierzchni.
Dla kopalń o powierzchni obszaru górniczego powyżej 25 ha, raport jest wymagany obligatoryjnie. Jest również wymagany obligatoryjnie gdy roboty górnicze prowadzone są z użyciem materiałów wybuchowych.