wnioski do pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza

Zakres prac obejmuje sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza (gazów i pyłów).
Pozwolenie na emisję wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce lokalizacji obiektu wymagającego takiego pozwolenia. Wniosek musi spełniać określone wymagania do których należy:
  • określenie jakościowe substancji (co jest wprowadzane do powietrza),
  • określenie ilościowe emitowanych substancji,
  • parametry ich wprowadzania do powietrza
  • określenie wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza,
  • propozycję zmian w zakresie zmniejszenia wielkości emisji o ile takie zmiany będą konieczne.
Określenie wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza wymaga obliczeń programem symulacyjnym (modelowanie numeryczne).
Nie wszystkie instalacje wymagają pozwolenia, część z nich wymaga jedynie zgłoszenia, czyli skróconej wersji wniosku o wydanie pozwolenia.