vnm

Nasze opracowania

NASZE OPRACOWANIA

Oceny oddziaływania farm wiatrowych na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze w następujących lokalizacjach:
Sławno, gm. Sławno
Wola Załężna, gm. Opoczno
Podjezioro, gm. Kamieńsk
Borowa, gm. Wola Krzysztoporska
Daniszewice, gm. Gorzkowice
Krzemieniewice, gm. Gorzkowice
Teodorów, gm. Będków
Srock, gm. Moszczenica
Kompina, gm. Nieborów
Cisowa, gm. Grabica
Szydłów, gm. Grabica
Paskrzyn, gm. Ręczno
Dęba, gm. Ręczno
Chełmo, gm. Masłowice
Mykanów, gm. Mykanów

Oceny oddziaływania farm fotowoltaicznych na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze w następujących lokalizacjach:
Daniszewice, gm. Gorzkowice
Starowa Góra, gm. Rzgów
Podkałek, gm. Sulejów
Malenia, gm. Buczek
Kłobuck, gm. Kłobuck
Podjezioro, gm. Kamieńsk
Reczków Nowy, gm. Aleksandrów
Majewo, gm. powiat tczewski
Golesze, gm. Wolbórz
Faliszew, gm. Przedbórz
Parzniewice Duże, gm. Wola Krzysztoporska
Kościelna Jania, gm. Smętowo Graniczne i gm. Morzeszczyn (woj. pomorskie)
Bielsk, gm. Morzeszczyn (woj. pomorskie)
Korytno, gm. Przedbórz

Ekspertyzy przyrodnicze związane z termomodernizacją lub remontem budynków (ocena zasiedlenia przez chronione gatunki ptaków i nietoperzy)
Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 2, nr 4, nr 6 i nr 7 w Łodzi
10 budynków użyteczności publicznej (remizy strażackie, szkoły, urząd miejski) na terenie gminy Wieruszów
Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim (wraz z nadzorem przyrodniczym)
Szkoły Podstawowe nr 11 i 13 w Piotrkowie Trybunalskim
Gimnazjum nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
Przedszkole Samorządowe nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim
Szkoła Podstawowa w Rozprzy
Przedszkole Samorządowe w Rozprzy
Szkoła Podstawowa w Niechcicach w gm. Rozprza (wraz z nadzorem przyrodniczym)
Szkoła Podstawowa w Mierzynie w gm. Rozprza (wraz z nadzorem przyrodniczym)
Muzeum (Zamek) w Piotrkowie Trybunalskim (wraz z nadzorem przyrodniczym)
24 obiekty (strażnice OSP i budynki komunalne) na terenie Gminy Uniejów
Dwa bloki mieszkalne w Opocznie (wraz z nadzorem przyrodniczym)
Przedszkole Samorządowe w Niechcicach w gm. Rozprza (wraz z nadzorem przyrodniczym)
Kościół w Roszkowej Woli w gm. Poświętne.
Sześć budynków szkolnych na terenie gminy Włoszczowa
Dom Kultury w Konopnicy
Urząd Gminy w Konopnicy

Ekspertyzy przyrodnicze związane z wycinką drzew (ocena zasiedlenia przez chronione gatunki grzybów, owadów, ptaków i nietoperzy)
Park im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Park Świętojański w Radomsku
Park Belzacki w Piotrkowie Trybunalskim
Park w Szynczycach, gm. Czarnocin
Park w Moszczenicy
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Przedszkole nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim (wraz z nadzorem przyrodniczym)
Piotrków Trybunalski, ulice: Sulejowska, Jerozolimska, Porazińskiej, Paderewskiego, Sienkiewicza, Próchnika, Kasztelańska, Jagiellońska, Wojska Polskiego, Reagana, Kasztanowa, Orla
Jarosty, gm. Moszczenica
Rawa Mazowiecka
Rurociąg PERN Jeżów, gm. Rozprza – Gorzkowice

Oceny oddziaływania budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze oraz obszary chronione
Oczyszczalnia ścieków wraz z kolektorem odprowadzającym w Brąszewicach
Przyzakładowa oczyszczalnia ścieków w Porszewicach, gm. Pabianice
Oczyszczalni ścieków w ubojni drobiu w Świecy, gm. Odolanów
Przyzakładowa oczyszczalnia ścieków w Sulmierzycach
Oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Masłowicach
Oczyszczalnia ścieków w Wolborzu
Pompownia ścieków w Moszczenicy
Oczyszczalnia ścieków w Brzeźnicy Nowej
Oczyszczalnia ścieków w Szydłowcu
Oczyszczalnia ścieków w Zwoleniu
Oczyszczalnia ścieków w Lubochni

Oceny oddziaływania na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze oraz obszary chronione inwestycji polegających na wydobywaniu kopalin
Złoże kruszywa Tychów, gm. Czarnocin
Złoże kruszywa Borowa, gm. Wola Krzysztoporska
Złoże kruszywa Bukowa, gm. Bełchatów
Złoże kruszywa Wyszyna Fałkowska, gm. Ruda Maleniecka
Złoże piaskowca Zagórze, gm. Wielgomłyny
Złoże kruszywa Zalew, gm. Lutomiersk
Złoże kruszywa Stanisławów, gm. Odrzywół

Oceny oddziaływania pozostałych przedsięwzięć na chronione gatunki i siedliska przyrodnicze oraz obszary chronione
Hala produkcyjno – magazynowa do odzysku odpadów w Glinniku, gm. Lubochnia
Budowa linii do produkcji betonu w Inowłodzu
Rozbudowa instalacji do produkcji betonu w Kozeninie, gm. Sławno
Budowa hali i montażu linii do malowania proszkowego w Jabłonnej, gm. Przedbórz
Rozbudowa zakładu produkcji drzewnej w Skotnikach, gm. Aleksandrów
Budowa wytwórni mas bitumicznych w Kałdunach, gm. Bełchatów
Budowa domu letniskowego w Spale, gm. Inowłódz
Budowa apartamentowców w Uniejowie
Budowa zakładu produkcji kosmetyków w Uniejowie
Budowa hali sportów zimowych w Uniejowie
Rozbudowa zakładu ceramiki budowlanej w Owczarach, gm. Mniszków
Budowa stacji paliw płynnych wraz z funkcją usługowo-handlową w Tomaszowie Maz.
Budowa stacji paliw płynnych w Kamieńsku
Budowa drogi wewnętrznej na terenach inwestycyjnych gminy Uniejów
Budowa drogi w miejscowości Zaborów ,gm. Uniejów
Osiedle zabudowy jednorodzinnej w Parznie
Punkt zbierania odpadów, w tym złomu w Łączkowicach, gm. Masłowice
Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie parku w Uniejowie
Budowa parku linowego Uniejowie
Rozbudowa basenów termalnych w Uniejowie
Rozbudowa Centrum termalno-rehabilitacyjnego w Uniejowie
Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody geotermalnej w Uniejowie
Budowa bulwarów nad Wartą w Uniejowie
Budowa stacji paliw w Piotrkowie Trybunalskim
Odbudowa sześciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno
Budowa budynku inwentarskiego w Biskupiej Woli, gm. Czarnocin
Budowa budynku inwentarskiego w Magdalence, gm. Będków
Budowa budynku inwentarskiego w Kałku, gm. Sulejów

inne ekspertyzy przyrodnicze


Inne ekspertyzy dotyczące wpływu przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze.

dokumentacje ornitologiczne PROW 2007-2013

Rolnicy użytkujący łąki, na których gniazdują wybrane gatunki ptaków, np. czajka, kszyk, derkacz, mogą starać się o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o płatność jest posiadanie dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej wykonanej zgodnie z założeniami pakietu 4.1 lub 5.1 PROW. 

ekspertyzy dla budynków zasiedlonych przez ptaki

Wykonujemy opinie ornitologiczne dotyczące budynków przeznaczonych do prac konserwacyjnych lub termoizolacyjnych.

Często budynki są miejscem gniazdowania kawek, jerzyków, gołębi miejskich, rzadziej pustułek. Są to gatunki objęte ochroną, więc zniszczenie ich miejsc lęgowych stanowi naruszenie prawa. Wszelkie prace remontowe, a szczególnie skutkujące zamknięciem otworów wentylacyjnych, likwidacją szczelin i wnęk w murze powinny być poprzedzone ekspertyzą ornitologiczną.

Opracowanie takie określa, jakie gatunki gniazdują w budynku, wskazuje lokalizacje gniazd, a następnie przedstawia terminy i sposób wykonania prac minimalizujące wpływ na ptaki. Działanie taki jest zgodne z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

farmy wiatrowe

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji przyrodniczej niezbędnej do uzyskania przez Zleceniodawcę pozwolenia na budowę i eksploatację farm wiatrowych:

 • ocena wstępna – screening – wstępna ocena przyrodnicza terenu inwestycji, która pozwala wykluczyć lokalizacje, w których prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na awifaunę jest bardzo wysokie.

Po ocenie wstępnej nie wykluczającej danej lokalizacji jako terenu inwestycji (miejsca posadowienia turbin wiatrowych) wykonujemy następujące opracowania:

 • inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycji – praca ma na celu przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz określenia wpływu planowanej inwestycji na chronione siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz na najbliższe obszary objęte ochroną

 • ornitologiczny monitoring przedrealizacyjny – roczne badania wg metodyki zatwierdzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska mające na celu oszacowanie wpływu planowanej farmy wiatrowej na awifaunę lęgową i przelotną terenu inwestycji.

 • chiropterologiczny monitoring przedinwestycyjny – roczne badania mające na celu oszacowanie wpływu planowanej farmy wiatrowej na nietoperze.

Po budowie i uruchomieniu farmy wiatrowej wykonujemy ornitologiczny monitoring poinwestycyjny mający na celu weryfikację założeń badań przedrealizacyjnych.

opinie dla Beneficjentów Funduszy Europejskich

Sporządzamy opracowania określające wpływ planowanej inwestycji na obszary Natura 2000. Podmioty starające się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszy Europejskich zobowiązane są do uzyskania zaświadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku negatywnego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000.

oddziaływanie inwestycji na środowisko

Wykonujemy opracowania części przyrodniczej do kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko obejmujące:

 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na chronione gatunki flory i fauny oraz na siedliska przyrodnicze
 • oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000

inne opracowania konieczne do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Pomoc prawna lub reprezentowanie interesów zleceniodawcy przed organami właściwymi d/s ochrony środowiska (wójt, starosta marszałek województwa, WIOŚ, RDOŚ). Reprezentowanie interesów wymaga udzielenia pełnomocnictw poświadczonych notarialnie.
Ekspertyzy obejmujące doradztwo techniczne w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń służących zmniejszeniu wielkości emisyjnych.
Inne nie wymienione.

audyty ekologiczne

Praca zawiera przegląd stanu formalno-prawnego z zakresu ochrony środowiska i określa jakie decyzje, pozwolenia czy zezwolenia obowiązują, i jakie braki w tym zakresie Zleceniodawca musi uzupełnić.

opłaty za korzystanie ze środowiska

Praca obejmuje wyliczenie wysokości opłaty za:
 • wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,
 • składowanie odpadów na składowiskach (wyłącznie dla podmiotów prowadzących eksploatację takich obiektów, inne podmioty są zwolnione z opłaty, gdyż jest ona wliczona w cenę usługi za przyjęcie odpadu na składowisko)
 • odprowadzanie ścieków do odbiornika (jeżeli ścieki są wprowadzane – nie dotyczy wprowadzania ścieków do systemów kanalizacyjnych zarządzanych przez inne podmioty, gdyż jest ona wliczona w cenę usługi za przyjęcie ścieków),
 • pobór wody (nie dotyczy poboru z sieci wodociągowej, gdyż jest ona wliczona w cenę dostawy wody),
 • oraz edycję zeznania na właściwych w danym okresie rozliczeniowym formularzach.
Opłatę ponosi się za okres półrocza gdy jej wysokość przekracza kwotę 400 zł. Formularz zeznania składa się niezależnie od wysokości opłaty.
Opłatę wnosi się na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego. UM może zażądać złożenia zeznania i uiszczenia opłaty za 5 lat wstecz w przypadkach gdy wniesienie takiej opłaty nie następowało. Opłaty zaległe wnosi się wraz z odsetkami za zwłokę.