Nasi klienci

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich inwestorów. Do tej pory wykonaliśmy,

z sukcesem, dokumentacje o oddziaływaniu na środowisko dla następujących inwestycji:

Część przyrodnicza

 • kopalnie piasku

 • zakłady produkcji betonu

 • zakłady przetwórstwa drzewnego

 • farmy elektrowni wiatrowych

 • rolnicy przystępujący do pakietów przyrodniczych Programu Rolnośrodowiskowego

Analizy inżynierskie

 • kopalnie piasku, gliny, żwiru, torfu,

 • zakłady przetwarzania kopalin (przemiałownie kamienia wapiennego, dolomitowego)

 • zakłady produkcji betonu i mas bitumicznych

 • zakłady przetwórstwa drzewnego i producenci mebli

 • zakłady przetwórstwa mięsnego (ubojnie, masarnie), przetwórstwa warzywno-mięsnego i inne przetwórstwa żywności

 • cegielnie, zakłady ceramiczne

 • producenci materiałów budowlanych

 • huty szkła

 • zakłady odzysku metali ze zgarów, odlewnie

 • warsztaty mechaniki pojazdowej oraz blacharstwa i lakiernictwa

 • stacja demontażu pojazdów

 • fermy hodowlane (drobiu, trzody chlewnej, bydła)

 • ciepłownie

 • obiekty podległe MON

 • zakład przetwarzania odpadów browarnianych

 • producenci tkanin

 • producenci paliw z surowców roślinnych

 • zakłady chemiczne

 • ekspertyzy dla prokuratury i sądów