dokumentacje ornitologiczne PROW 2007-2013

Rolnicy użytkujący łąki, na których gniazdują wybrane gatunki ptaków, np. czajka, kszyk, derkacz, mogą starać się o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o płatność jest posiadanie dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej wykonanej zgodnie z założeniami pakietu 4.1 lub 5.1 PROW.