ekspertyzy dla budynków zasiedlonych przez ptaki

Wykonujemy opinie ornitologiczne dotyczące budynków przeznaczonych do prac konserwacyjnych lub termoizolacyjnych.

Często budynki są miejscem gniazdowania kawek, jerzyków, gołębi miejskich, rzadziej pustułek. Są to gatunki objęte ochroną, więc zniszczenie ich miejsc lęgowych stanowi naruszenie prawa. Wszelkie prace remontowe, a szczególnie skutkujące zamknięciem otworów wentylacyjnych, likwidacją szczelin i wnęk w murze powinny być poprzedzone ekspertyzą ornitologiczną.

Opracowanie takie określa, jakie gatunki gniazdują w budynku, wskazuje lokalizacje gniazd, a następnie przedstawia terminy i sposób wykonania prac minimalizujące wpływ na ptaki. Działanie taki jest zgodne z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.