oddziaływanie inwestycji na środowisko

Wykonujemy opracowania części przyrodniczej do kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko obejmujące:

  • inwentaryzacje przyrodnicze
  • oceny oddziaływania przedsięwzięć na chronione gatunki flory i fauny oraz na siedliska przyrodnicze
  • oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000