opinie dla Beneficjentów Funduszy Europejskich

Sporządzamy opracowania określające wpływ planowanej inwestycji na obszary Natura 2000. Podmioty starające się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszy Europejskich zobowiązane są do uzyskania zaświadczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku negatywnego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000.