Uprawnienia

Biegły Wojewody Łódzkiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (2000 r)

Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1992 r)